სიახლეები

როგორ შევქმნათ ევროკომისიის ავტორიზებული მომხმარებლი (EU Login)

როგორ შევქმნათ ევროკომისიის ავტორიზებული მომხმარებლი (EU Login)

2022 წელს, eTwinning გაერთიანდება ევროპის სკოლათა განათლების პლატფორმაზე. შინაარსი და სერვისი ხელმისაწვდობი იქნება ერთ სივრცეში. ევროპის სკოლათა განათლების პლატფორმაზე წვდომა შესაძლებელი იქნება EU Login-ით, ევროკომისიის მომხმარებლის ავტორიზაციის სერვისით. 

ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია დაგეხმარებათ შექმნათ თქვენი EU Login ანგარიში, რომელიც როგორც უფლებამოსილ მომხმარებლებს საშუალებას მოგცემთ  წვდომა გქონდეს კომისიის ვებ სერვისების ფართო სპექტრზე ერთი ელექტრონული ფოსტის მისამართისა და პაროლის გამოყენებით. 

ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია დაგეხმარებათ შექმნათ თქვენი EU Login ანგარიში, რომელიც როგორცუფლებამოსილ მომხმარებლებს საშუალებას აძლევს წვდომა ჰქონდეს კომისიის ვებ სერვისების ფართო სპექტრზე ერთი ელექტრონული ფოსტის მისამართისა და პაროლის გამოყენებით.
გთხოვთ, იხილოთ ინსტრუქცია აქ