ჩვენს შესახებ

ჩვენს შესახებ

eTwinning-ი  ევროპისა და მისი მეზობელი ქვეყნების სკოლების თანამშრომლობის ხელშესაწყობად შექმნილი ონლაინ პლატფორ მაა, სადაც მასწავლებლებს, სკოლის დირექციას, ბიბლიოთეკარებსა და სკოლაში მომუშავე სხვა პერსონალერთმანეთთან დაკავშირება, თანამშრომლობა, იდეების გაზიარება და სასწავლპროექტების განხორციელება შეუძლიათ. პროგრამა საშუალებას გაძლევს, ევროპის მასშტაბით ყველაზე ცოცხალ და საინტერესო საგანმანათლებლო ქსელში ჩაერთო.

საერთაშორისო საგანმანათლებლო თანამშრომლობით აქტივობებში მონაწილეობა ხელს შეუწყობს სასწავლო გამოცდილების გამდიდრებას და ავთენტურიგანზომილების შემოტანას საკლასო ოთახში. eTwinningPlus-ის პროექტისპრავალფეროვანი აქტივობე ბი ასეთივე მრავალფეროვან სარგებელსსთავაზობს მოსწავლეებს.  

ბიზნესის ადმინისტრირების ინგლისურენოვანი საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა 240 კრედიტი (4 წლიანი) - 3000 აშშ დოლარი;

ფინანსების რუსულენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამა 240 კრედიტი (4 წლიანი) - 2500 აშშ დოლარი;

საერთაშორისო მარკეტინგის ინგლისურენოვანი სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა 120 კრედიტი (2 წლიანი) - 3000 აშშ დოლარი.

სემინარის განმავლობაში :  

  • თქვენ მიიღებთ ინფორმაციას მიგრანტ მოსწავლეთა გაერთიანებაზე
  • თქვენ მიიღებთ ინფორმაციას მიგრანტ მოსწავლეთა გაერთიანებაზე
  • თქვენ მიიღებთ ინფორმაციას მიგრანტ მოსწავლეთა გაერთიანებაზე
  • თქვენ მიიღებთ ინფორმაციას მიგრანტ მოსწავლეთა გაერთიანებაზე

საერთაშორისო საგანმანათლებლო თანამშრომლობით აქტივობებში მონაწილეობა ხელს შეუწყობს სასწავლო გამოცდილები ს გამდიდრებას და ავთენტურიგანზომილების შემოტანას საკლასო ოთახში. eTwinningPlus-ის პროექტის მრავალფეროვანი აქტივობები ასეთივე მრავალფეროვან სარგებელს სთავაზობს მოსწავლეებს.