დამხმარე მასალა

eTwinning-ის 10 წელი საქართველოში!

eTwinning-ის წიგნი, 2022-"ჩვენი მომავალი ლამაზი მდგრადი ერთიანი"

ᲛᲔᲓᲘᲐᲬᲘᲒᲜᲘᲔᲠᲔᲑᲘᲡ ᲡᲬᲐᲕᲚᲔᲑᲐ ᲓᲐ ETWINNING-ᲘᲡ ᲡᲐᲨᲣᲐᲚᲔᲑᲘᲗ ᲓᲔᲖᲘᲜᲤᲝᲠᲛᲐᲪᲘᲘᲡ ᲬᲘᲜᲐᲐᲦᲛᲓᲔᲒ ᲑᲠᲫᲝᲚᲐ

eTwining სწავლება, შემუშავება, ინოვაციების დანერგვა

"ხელოვნური ინტელექტი და განათლება, კრიტიკული ხედვა ადამიანის უფლებების, დემოკრატიისა და კანონის უზენაესობის პერსპექტივიდან"

"მედიაწიგნიერება - კრიტიკული აზროვნება მულტიმედიურ სამყაროში"

"საკლასო ოთახი მოქმედების ასპარეზი -სწავლება კლიმატის ცვლილების შესახებ eTwinning-ის საშუალებით"

კლიმატის ცვლილების შესახებ სწავლება და გარემოსდაცვითი განათლება

მზადება კლიმატის ცვლილებისათვის

განათლება მდგრადი განვითარების მიზნებისათვის

ისწავლე დემოკრატია და იცხოვრე დემოკრატიულად eTwinning-ის საშუალებით

სწავლა etwinning-ის პროგრამით

50 რეცეპტი ევროპაში სკოლების თანამშრომლობისა და პროფესიული განვითარებისთვის

მოსწავლეთა კომპეტენციის განვითარება