სიახლეები

კონფერენცია "eTwinning-ი მედიაწიგნიერებისთვის!"

კონფერენცია "eTwinning-ი მედიაწიგნიერებისთვის!"

პროგრამა eTwinningplus -ის ფარგლებში,  2022 წლის 25-26 თებერვალს, დაგეგმილია კონფერენცია „eTwinning- ი მედიაწიგნიერებისთვის“.
კონფერენციის მიზანია ცნობიერების ამაღლება მედიაწიგნიერების საჭიროებებისა და როლის შესახებ .
კონფერენციის ფარგლებში მოხდება მედიაწიგნიერების მიმართულებით არსებული გამოწვევების განხილვა, განხორციელებული საქმიანობის შეჯამება და სამომავლო გეგმების დასახვა.
ასევე, დაგეგმილია ინტერეაქტიული სასწავლო აქტივობები სხვადახვა თემებზე და საუკეთესო პრაქტიკის მაგალითების გაზიარება.

კონფერენციაში მონაწილეობის სურვილის შემთხვევაში, გთხოვთ, გაიაროთ რეგისტრაცია მითითებულ ბმულზე