სიახლეები

რეგისტრაცია ტრენინგზე

რეგისტრაცია ტრენინგზე

პროგრამა eTwinningplus-ის   ფარგლებში იგეგმება ტრენინგები პროგრამაში ახლად ჩართული მასწავლებლებისთვის. ტრენინგები ჩატარდება რეგიონულ ცენტრებში სკოლის კომპიუტერულ ლაბორატორიებში.  

 მსურველებმა, გთხოვთ, გაიაროთ რეგისტრაცია ქვემოთ მითითებულ ბმულზე

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ftr.tpdc.ge%2Fdirection%2F28%2F31%2F126%3Ffbclid%3DIwAR0mCOoJ8V8g5AWjtk71RiGOU9eJds6Zza7th9-ZfKFMskG1M9eMBCcicKY&h=AT2Q91cX0ogEtmAaHzM8Ge-XIakAwSi75C2GBWwQM_lc-1O8nIgv70Ejg2qAhyPK2RVd5G9r2SPtvGfFeOjqNreu4gWjEuZGR2lUe58dHU5UxcM8SSK-H5amYsrJJRTjcp3BHg