მისია

eTwinning - ი არის ნაწილი Erasmus+, ევროკავშირის განათლების პროგრამა, ტრეინინგის, ახალგაზრდობისა და სპორტის სფეროში.

eTwinning - ი არის ნაწილი Erasmus+, ევროკავშირის განათლების პროგრამა, ტრეინინგის, ახალგაზრდობისა და სპორტის სფეროში.

eTwinning - ი არის ნაწილი Erasmus+, ევროკავშირის განათლების პროგრამა, ტრეინინგის, ახალგაზრდობისა და სპორტის სფეროში.