სიახლეები

Kiss The Frog

Kiss The Frog

2020  წლის ევროპული ხარისხის ნიშნის მქონე პროექტი:  "Kiss The Frog"

პროექტის ფარგლებში შექმნილი ბლოგი: https://kissthefrogetwinningproject.wordpress.com/

დეტალურ ინფორმაციას გაეცანით  პროექტის თვინსფეისზე. https://twinspace.etwinning.net/92539/pages/page/684199